Fem millioner passasjerer i 2008

Trafikkveksten på Flesland fortsetter som aldri før. Lufthavnsjef Dag J. Aksnes tror Flesland for første gang kan passere fem millioner passasjerer i 2008.