• FOTO: Øystein Torheim

Ekspertar planlegg ny kraftlinje

Ein designar og ein arkitekt. Ornitolog, arkeolog og zoolog. Ein geograf og ein agronom. BKK spelar på lag med ekspertar for å greie ut kraftlinja Modalen-Mongstad.