• BØNDER PÅ MANGE GARDAR: Dei tre første bileta i øvste rekkje er frå samdriftsfjøsen på Straumsnes. Dei 13 siste viser dei 13 bruka bøndene slår: Folkestad lengst vest, to bruk på Arstein, to på Åsnes Indre, to på Åsnes Ytre, Kalhagen og Bakken i heimbygda Straumsnes, Engebøhaugane, Stølen og to gardar på Hauge i området sør om Tysse og Hjellen i Flekke, lengst vest. Kjartan Åsnes (lys genser), er einaste heiltidsbonden av dei tre samarbeidsbøndene. Ole Jakob Nedrebø er rektor på kulturskulen. Foto: Oddleiv Apneseth FOTO: oddleiv apneseth

Tre bønder driv 13 gardar

Tre bønder på Straumsnes i Fjaler slo seg saman og står for slåtten på 13 gardar. Mellom ytterpunkta er det 31 kilometer.