• FOTO: GEIR MARTIN STRANDE

Krasjet i fjellvegg

Føreren mistet kontrollen, tilhengeren veltet og bilen havnet i fjellveggen.