Papirlaus drift i årevis

Eit norsk føretak som ikkje betalte moms, skatt eller arbeidsgjevaravgift, eigd av eit selskap i Gibraltar som ingen klarer å finne.