Strømtrøbbel før brann

Naboer hørte knitrelyder, og kraftlaget sjekket el-anlegget uten å finne feil. Like etter brøt brannen ut.