Mot skulenedlegging

Dei sju ordførarane i Hardanger går i full breidde ut mot planar om å legga ned det vidaregåande skuletilbodet i Granvin.