Fylkesmannen trekkjer motsegn mot Jondalstunnelen

For to veker sidan varsla fylkesmannen motsegn mot vegplanen i nordenden av Jondalstunnelen. No har han trekt motsegna.