- Føler seg utrygge på jobb

En fersk undersøkelse fra Arbeidstilsynet viser at svært mange fengselsansatte føler seg utrygge på jobb.