Fortsatt bilkøer i Helleveien

Omleggingen til Autopass-systemet har ikke fjernet bilkøene i morgenrushet i Helleveien. Men veivesenet tror det vil bli bedre med tiden.