Skjulte overgrep med trusler

For å unngå at den vesle gutten skulle fortelle om overgrepene, truet stebestefaren med å hive ham på sjøen.