Utsmykningsfondets stolthet

Med 6,8 millioner investerte kunstkroner, er Bygg for biologiske basalfag et av de største oppdragene Utsmykkingsfondet for offentlige bygg har hatt.