«Modernisering lønsamt»

Fagforeiningane i Høyanger kjem i dag med rapporten som seier at modernisering av verket er ei gullkanta investering for Hydro. BI-forskar Sverre A. Christensen har ei forklaring på kvifor Hydro likevel vegrar seg.