Vedtak om bybanen

Høyre har støttet følgende vedtak som gjelder bybane: