Ville sponse Åsane med 100.000

Samtidig som Sosial Motivasjon hadde store problemer med å betale løpende regninger, inngikk daglig leder en sponsoravtale med Åsane Fotball på 100.000. Til gjengjeld skulle Åsane gi en ungdom arbeidstrening.