På livslang tur med farfar

En dag vil ikke farfar være der lenger til å holde i hånden, men med på tur vil han alltid være. På en måte.