Nei til kraftline

Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane seier i ei fråsegn nei til den 420 kV kraftlina som er planlagt mellom Fardal og Ørskog.