Syke flygeledere skaper forsinkelser

En rekke flyforsinkelser rammet i dag store deler av Sør-Norge på grunn av bemanningsproblemer på kontrollsentralen på Sola.