Kostbar natteferd for syvbarnsfar

Mens politiet mente at sjåføren burde få 40.000 kroner i bot for fylleturen, mer enn doblet retten beløpet.