- Kortsynte og selvmotsigende politikere

Pengene politikerne sparte på å kutte norskopplæring og busskort, kan fort forsvinne ut igjen til psykiatrisk hjelp, tror mottaksleder Petter Borthen. Han mener politikerne er kortsynte og selvmotsigende.