Kreftsjuke laga eige helsetilbod

Kreftsjuke kvinner på Bømlo har sett i gang si eiga alternative behandling. Ein magnettrommel i kjellaren til Anne Lise Leigland sparar dei for lange og dyre behandlingsreiser.