Ordførarar trugar Gilde med boikott

Nedlegging av slakteriet i Granvin kan fort få bøndene til å levera dyra sine til private slakteri i staden for Gilde, eller utløysa andre boikottaksjonar.