Mens vi venter på Klostergarasjen...

Observante BT-lesere har lagt merke til at parkering forbudt-skiltet på Bryggen er fjernet.