Balansert bybanedekning

En analyse to medieforskere har gjort av Bergens Tidendes bybanedekning, konkluderer med at den har vært balansert.