- Kvalitetskontrollen god nok

EF kjenner til saken til Anette og har vært i kontakt med henne og familien.