Fekk dobla erstatninga etter ti år

I 1996 måtte Arne Aarebrot (64) amputere foten etter feilbehandling. Etter å ha kjempa i ti år mot Norsk Pasientskadeerstatning har han endeleg fått den erstatninga han hadde krav på.