Trailervelt i Arna

Trailervognen som veltet i Lakslia i ettermiddag var full av den brannfarlige væsken lynol.