Hedres for bevaring av Bryggen i Bergen

Pensjonert førstekonservator Asbjørn Edmund Herteig er utnevnt til Kommandør av St. Olavs Orden for sin innsats for bevaringen av Bryggen i Bergen.