Skilsmisse per SMS

Kvinner i Malaysia er opprørt etter at at en domstol har åpnet for at menn kan skille seg fra sine koner med en tekstmelding!