Skam og skyldfølelse

Mange overgrep ser aldri offentlighetens lys fordi barna er redde for ikke å bli trodd. Det er en av de tre hovedgrunnene til at overgripere slipper unna.