Datatilsynet kan stoppe bomplaner

Datatilsynet kan sette en stopper for det planlagte brikkesystemet rundt Bergen. - Det er et grunnleggende prinsipp at man skal kunne ferdes anonym langs veiene i Norge, sier informasjonssjef Ove Skåra.