Før byggestart på Nordnes...

Det ble bygget i 1830 og vernet av riksantikvaren i 1975. «Nordnæsveien 40» står det på det hvitmalte huset i hellingen bak Haugeveien.