Brannfolk hindret på Kyrkjetangen

Feilparkerte biler forsinket redningsmannskapene som rykket ut til de trodde var en drukningsulykke på Kyrkjetangen i Bergen i dag.