Frir til idrettslagene

Oppvekstbyråd Hans Carl Tveit ønsker et tettere samarbeid med lag og organisasjoner for å utvide dagens SFO-tilbud i Bergen.