- Reiste på måfå

Hassan Samriye Hashin kjøpte togbillett til 4000 kroner i Oslo. Deretter hevdar han å ha reist på måfå nedover kontinentet.