• <b>REGNET VASKER GODT:</b> Men skal turistbyen Bergen stole på det i sommer? Nå lover byråd Henning Warlo umiddelbar innsats for å gi oss skikkelig daglig renhold på Torget. Han sier også at de store investeringene skal komme etter hvert som økonomien bedrer seg. FOTO: KNUT EGIL WANG

- Det haster med å komme i gang

— Jeg er helt enig, det ser forferdelig ut. Torget skal være byens utstillingsvindu, og det haster å gripe tak i de viktigste problemene, sier Henning Warlo, byråd for finans, kultur og næring.