Perfekt klima for perfekt jobbsøknad

— Når vi kommer hjem til Norge igjen og skal søke jobb, tror jeg året i Australia vil telle positivt for oss.