Giardia-ofrene får erstatning

Giardia-ofrene får erstatning. Det blir etter det BT erfarer resultatet av byrådets behandling.