Strid om sparetiltak i Helse Bergen

Ledelsen i Helse Bergen vil legge ned fødeavdelingen på Voss. - Ikke aktuelt, sier styreleder Finn Strand.