Minnes de døde

Den katolske menigheten i Bergen vil fredag minnes de døde etter «Rocknes» forlis. Messen vil bli et såkalt rekviem, der de døde fra forliset skal minnes med bønn og sang.