Seks skadd i trafikkulykke

Seks personer er fraktet til sykehus etter en kollisjon ved Steinklepp i Lærdal mandag ettermiddag.