Skilsmissepappa krever erstatning

Per Kristensen, mannen som filmet at politiet hentet sønnene hans med makt, går nå rettens vei for å få erstatning for straffeforfølgelse.