Rullestolbrukar på tjuvraid

Kundar og tilsette vil stele for over 400 millionar i desember. Denne rullestolbrukaren vart torsdag teken på fersken med stolen full av varer.