Starter nytt senter

Bergen kommune og Bufetat er så fornøyd med familiesenteret i Årstad at de i løpet av året vil etablere et nytt i Fyllingsdalen.