Tunnel hele veien til Stavanger

På grunn av mange dype fjorder, må en jernbane mellom Bergen og Stavanger trolig holde seg under jorden hele veien.