Strilekort i heile 2006

Dei bussreisande mellom Nordhordland og Bergen får nyta godt av billeg periodekort, det såkalla Miljøkortet, i heile 2006.