- Forsinkelsen er tragisk

Direktør Are Blomhoff ved Hospitalet Betanien synes det er tragisk at byggeplanene forsinkes.