Håp for Unneland

Den nedlagte Unneland skole, som har fungert som samfunnshus, blir kanskje ikke solgt likevel.