Brann var påsett

Politiet meiner brannen i eit bustadhus på Sande i Gaular tidleg søndag var påsett.