Sjekk alle skoler i Hordaland

Her karaktersnittene i ungdomsskolene i Hordaland. Skolen med høyest snitt er øverst, og så er skolene sortert synkende nedover.